Rodzinne Ogrody Działkowe Morena

Oaza ciszy i spokoju

INFORMACJA "SEGREGACJA ŚMIECI"

Komunikaty

Komunikaty dla działkowców.

Odpady Zielone sezon 2019

Zarząd informuje, że w obecnym sezonie 2019 odpady zielone z posprzątanych pasów zieleni w workach można dostarczyć i odstawić przy garażu obok palcu zabaw.Miejsce zlokalizowano za Biurem Zarządu w wy...

Czytaj więcej...

Hangar i prace porządkowe

W związku z dużą samodzielnością niektórych właścicieli łodzi ,które są przechowywane w hangarze Zarząd podejmuje następujące kroki w celu uporządkowania sytuacji w hangarze, która ma umożliwić  ...

Czytaj więcej...

Zebranie działkowców , którzy posiadają łodzie w hangarze

Dnia 18 maja  2019  o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie wszystkich działkowców, którzy posiadają w hangarze łodzie. Celem spotkania będzie uporządkowanie  zasad umieszczania łodzi w ha...

Czytaj więcej...

Nowe zasady wykaszania terenów zielonych

Walne Zebranie Działkowców w dniu 27 kwietnia 2019 uchwaliło  nowe zasady wykaszania terenów zielonych .Ustalono termin wszystkich koszeń  tj: 12 maja      ( można wykaszać w ...

Czytaj więcej...

Informacja o opłatach uchwalonych na Walnym Zebraniu Działkowców

INFORMACJA  O WYSOKOŚCI , TERMINACH I ZASADACH REGULOWANIA OPŁAT W ROD MORENA W POTRZANOWIE W ROKU 2019   W oparciu o uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD Morena&nb...

Czytaj więcej...

Obowiązek informowania zarządu ROD o zmianach w danych osobowych działkowca.

Zgodnie z zapisem zawartym w § 9 ust.2 pkt 6 Regulaminu ROD, Działkowiec ma obowiązek zgłaszania na piśmie do zarządu ROD  zmiany danych osobowych oraz adresu w przypadku zmiany miejsca za...

Czytaj więcej...

INFORMACJA "SEGREGACJA ŚMIECI"

Drodzy Działkowcy Zarząd ROD Morena przypomina o konieczności segregowania śmieci. W przypadku nie przestrzegania tego wymogu działkowcy zostaną obciążeni przez Gminę Skoki dodatkowymi ...

Czytaj więcej...

Historia

Historia ogrodów działkowych Morena.

 • 29.07.1973

  Uchwała Plenum Rady Robotniczej

  Uchwała Plenum Rady Robotniczej przy Zakładach Rowerowych "Predom-Romet" w Poznaniu w sprawie akceptacji programu dotyczącego działalności Zakładu zmierzającej do zapewnienia pracownikom możliwości nabycia działek rekreacyjnych na cele wypoczynkowe.

 • 06.02.1975

  Decyzja w sprawie przekazania działki

  Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie przekazania nieruchomości położonej we wsi Potrzanowo, gmina Skoki, pow. Wągrowiec o powierzchni 18,89 ha oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 500/2.

 • 27.02.1975

  Powołanie Komitetu Organizacyjnego

  Uchwałą Rady Zakładowej ZR "Predom-Romet" został powołany Komitet Organizacyjny na czele którego stanął Eugeniusz Liberski.

 • 14.03.1975

  Wpis do rejestru POD.

  Wpis ogrodu do Rejestru Pracowniczych Ogrodów Działkowych do Wojewódzkiego Zarządu POD.

 • 15.03.1977

  I zebranie sprawozdawczo-wyborcze

  I zebranie sprawozdawczo-wyborcze Pracowniczego Ogrodu Działkowego "MORENA", przewodniczącym wybrano Karola Dzieciątkowskiego.

 • 19.04.1986

  Wybranie nowego prezesa

  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków POD "MORENA", prezesem zostaje Kazimierz Łukowski, pełniący tę funkcję do maja 2016 r.

 • 01.09.2016

  Nowy prezes

  W następstwie rezygnacji Kazimierza Łukowskiego z funkcji prezesa ,jego obowiązki przejął dotychczasowy vi-ce prezes Józef Marciniak .Od września 2016 oficjalnie został czwartym prezesem ROD Morena 

Zarząd

Skład zarządu ogrodów działkowych Morena.

Józef Marciniak

Józef Marciniak

prezes

Numer działki:

Anna Tylkowska

Anna Tylkowska

Skarbnik

Numer działki:

Tomasz Stępień

Tomasz Stępień

sekretarz

Numer działki:

Krzysztof Wolniewicz

Krzysztof Wolniewicz

członek

Numer działki:

Paweł Waraczyński

Paweł Waraczyński

v-ce prezes

Numer działki:

Dariusz Lichończak

Dariusz Lichończak

członek

Numer działki:

Przemysław Knociński

Przemysław Knociński

członek

Numer działki:

Skład komisji rewizyjnej.

Hanna Franciszkiewicz

Hanna Franciszkiewicz

Przewodnicząca

Numer działki:

Sylwia Sznajder

Sylwia Sznajder

członek

Numer działki:

Małgorzata Gubańska

Małgorzata Gubańska

zastępca

Numer działki:

Dokumenty

Najważniejsze dokumenty działkowe do pobrania.

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do newslettera