Rodzinne Ogrody Działkowe Morena

Oaza ciszy i spokoju

koszenie pasów zieleni

Komunikaty

Komunikaty dla działkowców.

koszenie pasów zieleni

W związku z decyzją podjętą na Walnym Zebraniu ROD \"Morena\" od tego roku odstępujemy od indywidualnego koszenia pasów zieleni.Prace wykona firma zewnętrzna, a koszt koszenia został zawarty w opłacie...

Czytaj więcej...

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Zarząd ROD \"MORENA\" zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE, które odbędzie się w dniu 11 maja 2024 r. w Potrzanowie w siedzibie Zarządu.Początek obrad w I terminie godzina 14:00 w II te...

Czytaj więcej...

Informacja zarządu rod morena dotycząca terenu składowania gałęzi

Teren przeznaczonym do składowania gałęzi (dawne boisko do koszykówki) został uporządkowany.Pozostałe gałęzie i odpadki przeznaczone do utylizacji zostały ogrodzone taśmą, aby po przeschnięciu mo...

Czytaj więcej...

komunikat zarządu rod morena

KomunikatZarząd ROD Morena w Potrzanowie zwraca się do Państwa z prośbą o kontrolę stanu instalacji wodociągowej na terenie działek. Prośba jest wynikiem monitoringu stanów liczników głównych ...

Czytaj więcej...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI - komunikat

   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI W związku z prowadzonymi kontrolami nieruchomości położonych na terenie ROD „MORENA\" w Potrzanowie, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 roku...

Czytaj więcej...

brama przy budynku zarządu już otwarta

UWAGA:

Informujemy, że:

od dnia 1 marca została otwata brama znajdująca się przy budynku zarządu.

 Zarząd ROD "Morena"

Czytaj więcej...

zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie PZD

zapraszamy do przeczytania w szczególności artykułu:http://pzd.pl/artykuly/27927/113/Plany-ogolne-zagroza-wiekszosci-ROD.htmlaktualności PZD:http://www.poznan.pzd.pl/Zarząd ROD \"Morena\"...

Czytaj więcej...

Wykłady ogrodnicze dla działkowców w listopadzie 2023

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działkowców na wykłady z uprawy roślin ogrodniczych, jakie odbędą się 15 i 23 listopada br. w Biurze OZ PZD w Poznaniu. W wykładach będzie można uczestnic...

Czytaj więcej...

Komunikat -gruz

Osoby posiadające czysty gruz budowlany do oddania, proszene są o kontakt telefoniczy na nr 607-984-007

Zarząd ROD Morena

Czytaj więcej...

na terenie ROD MORENA znaleziono okulary

 1. Na terenie ROD MORENA w dniu b26 sierpnia 2023 r. zostały znalezione okulary.

Właściciel proszony o kontakt z zarządem.

Czytaj więcej...

Regulamin rajdu rowerowego ROD MORENA 2023

REGULAMIN  RAJDU  ROWEROWEGO w ramach ,,Dni  Działkowca  2023”     I.       CEL IMPREZY   -  &nb...

Czytaj więcej...

Szkolenie na instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu w ramach działalności oświatowej Związku prowadzi dla działkowców szkolenia na instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej P...

Czytaj więcej...

Krajowa Rada PZD na XVII posiedzeniu zadecydowała o przedłużeniu obecnej kadencji w Związku na kolejny rok.

W dniu 14 grudnia br. Krajowa Rada PZD na XVII posiedzeniu zadecydowała o przedłużeniu obecnej kadencji w Związku na kolejny rok. Temat ten wcześniej był szeroko konsultowany z Okręgami ...

Czytaj więcej...

Kolejne akty wandalizmu na terenie naszego ogrodu

1) Niestety kolejny raz doszło do aktów wandalizmu i głupoty na terenie naszego ogrodu działkowego. Tym razem zdewastowano tablicę, która służyła i miała służyć w naszych corocznych zawodach w s...

Czytaj więcej...

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - termin deklaracji do 30 czerwaca 2022 r.

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania pali...

Czytaj więcej...

INFORMACJA – HANGAR

  Zarząd ROD Morena informuje osoby, które posiadają miejsca i przechowują łodzie w hangarze, że w dniu 19 czerwca (niedziela) zostanie wymieniona kłódka do drzwi wejściowych. Klucz d...

Czytaj więcej...

UWAGA WAŻNE: Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki dotycząca odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UWAGA WAŻNE: Uchwała Rady Miejskiej Gminy Skoki dotycząca odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady k...

Czytaj więcej...

zaległości a prawo

Od dwóch lat zalegam z opłatami wynikającymi z korzystania z działki w ROD. Czy w świetle art. 49 ustawy o ROD wystąpienie przeze mnie ze stowarzyszenia ogrodowego, będzie skutkowało umorzen...

Czytaj więcej...

DZIAŁKOWIEC - numer bieżący

https://www.dzialkowiec.com.pl/

Czytaj więcej...

ZAMYKAJMY BRAMĘ WJAZDOWĄ NA KŁÓDKĘ :)

Zarząd ROD MORENA w imieniu działkowców i swoim przypomina o konieczności KAŻDORAZOWEGO ZAMYKANIA BRAMY NA KŁÓDKĘ. Zamykanie bramy zwiększy bezpieczeństwo i ograniczy dostęp na teren nasz...

Czytaj więcej...

INWESTYCJE INTERWENCYJNE I PLANOWANE W 2021 ROKU

INWESTYCJE INTERWENCYJNE I PLANOWANE W 2021 ROKU W 2021 r. na terenie naszego ogrodu działkowego wystąpiła awaryjna konieczność budowy nowego drenażu naszego Placu Zabaw. Dawny dr...

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT - ŚMIECI.

  KOMUNIKAT               Z uwagi na nieprzestrzeganie przez działkowców przepisów dotyczących segregacji śmieci Zarząd...

Czytaj więcej...

Piloty do bram.

Szanowni Działkowcy.

Zarząd ROD Morena informuje , iż dostępne są do zakupu piloty do bram przesuwnych. Telefon do Prezesa P. Marciniaka : 607984007.

Czytaj więcej...

Numeracja działek

Szanowni Działkowcy.Zarząd ROD Morena uprzejmie prosi , aby każda działka posiadała na furtce lub budynku ( w widocznym miejscu ) numer działki. Prosimy również tych działkowiczów , którzy nie posiada...

Czytaj więcej...

Ważne informacje / terminy koszenia

Zarząd ROD Morena w Potrzanowie przypomina o zasadach dotyczących segregacji odpadów. Do pojemników wrzucamy tylko śmieci związane z codziennym użytkowaniem działki. BEZWZGLĘDNY ZAK...

Czytaj więcej...

UWAGA WAŻNE !!! ŚMIECI !!!

ZARZĄD ROD MORENA APELUJE 0 BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WYRZUCANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH ORAZ POREMONTOWYCH DO POJEMNIKÓW NA ŚMIECI. GWARANCJĄ UTRZYMANIA CENY ZA WYWÓZ NA PODOBNYM POZIOMIE CO DOTYCHCZAS  JEST P...

Czytaj więcej...

Nasza nowa ławeczka.

Nasza nowa ławeczka. Zapraszamy pod kasztany  ...

Czytaj więcej...

UWAGA WANDALE !!!

Drodzy działkowcy,To co zobaczycie na tych zdjęciach nadaje się na pierwsze strony gazet lub do programów śledczych .To co zobaczycie jest nie do pomyślenia w XXI wieku w dobie troski o środowisko ...

Czytaj więcej...

Ważna informacja dotycząca funkcjonowania ogrodu

UCHWAŁA Nr44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia11 marca 2020 r. w sprawiewytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie waln...

Czytaj więcej...

Nasze nowe inwestycje

W imieniu Zarządu zapraszamy na nasze nowe ławeczki w otoczeniu zieleni.Widownia przy boisku do badmintona.W kolejce do Prezesa przy biurze zarządu.Pod Jarzębiną....

Czytaj więcej...

Nowe zabezpieczenia studzienek drenarskich

W trosce o nasze inwestycje z poprzednich lat zabezpieczyliśmy studzienki na naszym ogrodzie.Proszę również zwrócić uwagę na świeżo odmalowane furtki i bramę zewnętrzną a naszym maszcie znów powiewa ...

Czytaj więcej...

Obowiązek informowania zarządu ROD o zmianach w danych osobowych działkowca.

Zgodnie z zapisem zawartym w § 9 ust.2 pkt 6 Regulaminu ROD, Działkowiec ma obowiązek zgłaszania na piśmie do zarządu ROD  zmiany danych osobowych oraz adresu w przypadku zmiany miejsca za...

Czytaj więcej...

Historia

Historia ogrodów działkowych Morena.

 • 29.07.1973

  Uchwała Plenum Rady Robotniczej

  Uchwała Plenum Rady Robotniczej przy Zakładach Rowerowych "Predom-Romet" w Poznaniu w sprawie akceptacji programu dotyczącego działalności Zakładu zmierzającej do zapewnienia pracownikom możliwości nabycia działek rekreacyjnych na cele wypoczynkowe.

 • 06.02.1975

  Decyzja w sprawie przekazania działki

  Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie przekazania nieruchomości położonej we wsi Potrzanowo, gmina Skoki, pow. Wągrowiec o powierzchni 18,89 ha oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 500/2.

 • 27.02.1975

  Powołanie Komitetu Organizacyjnego

  Uchwałą Rady Zakładowej ZR "Predom-Romet" został powołany Komitet Organizacyjny na czele którego stanął Eugeniusz Liberski.

 • 14.03.1975

  Wpis do rejestru POD.

  Wpis ogrodu do Rejestru Pracowniczych Ogrodów Działkowych do Wojewódzkiego Zarządu POD.

 • 15.03.1977

  I zebranie sprawozdawczo-wyborcze

  I zebranie sprawozdawczo-wyborcze Pracowniczego Ogrodu Działkowego "MORENA", przewodniczącym wybrano Karola Dzieciątkowskiego.

 • 19.04.1986

  Wybranie nowego prezesa

  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków POD "MORENA", prezesem zostaje Kazimierz Łukowski, pełniący tę funkcję do maja 2016 r.

 • 01.09.2016

  Nowy prezes

  W następstwie rezygnacji Kazimierza Łukowskiego z funkcji prezesa ,jego obowiązki przejął dotychczasowy vi-ce prezes Józef Marciniak .Od września 2016 oficjalnie został czwartym prezesem ROD Morena 

Zarząd

Skład zarządu ogrodów działkowych Morena.

Józef Marciniak

Józef Marciniak

Prezes Zarządu

Numer działki:

Anna Tylkowska

Anna Tylkowska

Skarbnik

Numer działki:

Tomasz Stępień

Tomasz Stępień

Sekretarz

Numer działki:

Paweł Waraczyński

Paweł Waraczyński

V-ce Prezes

Numer działki:

Dariusz Lichończak

Dariusz Lichończak

Członek Zarządu

Numer działki:

Grażyna Michalak

Grażyna Michalak

Członek Zarządu

Numer działki:

Katarzyna Przyszczypkowska

Katarzyna Przyszczypkowska

Członek Zarządu

Numer działki:

Skład komisji rewizyjnej.

Hanna Franciszkiewicz

Hanna Franciszkiewicz

Przewodnicząca

Numer działki:

Małgorzata Gubańska

Małgorzata Gubańska

zastępca

Numer działki:

Sylwia Sznajder

Sylwia Sznajder

Członek

Numer działki:

Dokumenty

Najważniejsze dokumenty działkowe do pobrania.

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do newslettera